Omnik Portal offline

Op dit moment wordt er bij de Omnik Portal hinder ondervonden m.b.t. de applicatie.

Hierdoor is zowel de app als de website onbereikbaar.

Dit probleem wordt veroorzaakt door Omnik zelf, wij als installateur kunnen hier dus ook niks aan doen.

Omdat het onduidelijk is hoelang dit gaat duren, hebben wij een tweetal alternatieve mogelijkheden om toch de opbrengst te kunnen aflezen.

Zie hiervoor bijgevoegde bijlagen.

Excuses voor het ongemak,

Becker Installatietechniek

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.